Zmiana godzin pracy biura w okresie wakacji

logotyp-dolnośląska siecInformujemy, iż w miesiącach letnich: lipiec i sierpień, Dolnośląski Punkt Konsultacyjno- Doradczy dla ngo w Wołowie (OSIR, basen) będzie czynny w godzinach:

poniedziałki 9:00-14:00,

środy i czwartki 16:00-19:00.

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania, pod nr tel. 602 194 612 lub 665 148 746 oraz pod adresem: porady.ngo.wolow@gmail.com

 

maly-banerek-pasek-DPKD-2015-zima

post

Rozporządzenie – uproszczone wzory oferty i sprawozdania – art. 19a ustawy oppiow

paragrafW dniu 25 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/570/1

Do ofert, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie obowiązują od dnia 10 maja 2016 r.

post

Świąteczne życzenia

wielkanoc02

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności z serca życzy
zespół Stowarzyszenia Integracji Społecznej PROPAGO

post

Ogłoszenie V Edycji Konkursu „zDolne NGO”

logo_UMWD-malutkieCzłonek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić V Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze kultury.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz kultury prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury.

2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu „zDolne NGO” należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
– Regulamin Konkursu „zDolne NGO”,
– formularz zgłoszeniowy.

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji
W V Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

KRYTERIA PUNKTACJA
Kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań 0–20
Nowatorstwo projektów, walory artystyczne, kulturotwórcze 0–20
Trwałość i cykliczność projektów 0–15
Zasięg prowadzonych działań (lokalny, regionalny, międzynarodowy) 0–10
Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych 0–10
Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania 0–10
Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0–10
Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0–5
Razem 100

 

5. Harmonogram
V Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 18.03.2016 r. – ogłoszenie V Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
• 19.03–30.04.2016 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• maj 2016 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• maj/czerwiec 2016 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z V Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

post

Zostaw swój 1 procent na Dolnym Śląsku!

logo_UMWD-malutkieSamorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w regionie.

Kto może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
  • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Według danych Ministerstwa Finansów w ramach odpisu 1% podatku za 2014 r. do organizacji w całej Polsce trafiło prawie 558 mln zł.

Więcej informacji wraz z listą Organizacji Pożytku Publicznego znajduje się na stronie:http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa. 

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok

1% – zdecydujmy rozważnie i świadomie, pozostawmy część swojego podatku na Dolnym Śląsku.

Rozpoczął się okres składania zeznań podatkowych, a tym samym możliwość wyboru organizacji pożytku publicznego (OPP), której można przekazać 1% podatku dochodowego osób fizycznych. Już od 2004 roku możemy skorzystać z tego mechanizmu, jednakże ciągle ponad połowa podatników rezygnuje z tej możliwości.

Sens przekazywania 1% to ważny przejaw demokracji bezpośredniej i dobrze jest do tego zachęcać. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Zebrane w ten sposób środki powinny służyć wzmocnieniu działań organizacji. Ważne jest, aby robić to świadomie. Nie kierujmy się jedynie medialną kampanią reklamową, czy też wsparciem osoby prywatnej, która ma w OPP swoje subkonto. Niekoniecznie wybierajmy organizację, której wybór sugeruje program do PIT-ów.

Warto znaleźć organizację, której cele i działania najbardziej nam odpowiadają. Rozejrzyjmy się, która organizacja działa w naszym województwie, gminie czy w naszej okolicy. Zapoznajmy się z działaniami organizacji, zajrzyjmy na jej stronę internetową i do sprawozdania (np. na co wydają 1%). Dzięki temu mamy szansę ocenić, co dana organizacja robi i jakie są efekty jej działań. Sama procedura przekazywania 1% nie jest skomplikowana – wystarczy w zeznaniu PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji uprawnionej do otrzymania 1 procenta. Pamiętajmy o kilku istotnych sprawach:

  1. Sprawdźmy, czy możemy przekazać 1 % podatku organizacjom.
  2. Wybierzmy organizację pożytku publicznego (opp), której chcemy przekazać 1 %. Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2015 r. publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS w zakładce BAZA OPP/WYKAZ.
  3. Wypełnijmy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.
  4. Złóżmy zeznanie podatkowe i zapłaćmy podatek.

W tym miejscu, apelujemy również do samych organizacji o przemyślane „kampanie jednoprocentowe”. Dobra kampania 1% to taka, która pokazuje działalność organizacji, jest skuteczna, ale i jednocześnie etyczna.

Mądre wybory oraz dobrze zainwestowane pieniądze mają wielką moc. Każdy podatnik może zadecydować: wspieram organizację i cel, który popieram, czy też 1 % mojego podatku zostaje w budżecie państwa. Zainwestujmy swój 1% podatku rozważnie i dokonajmy mądrego wyboru.

Autorka tekstu: Karolina Furmańska (doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD).

plakat_1__2016_01a

post
PROPAGO